Copyright

Op de vormgeving van deze site rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om tekeningen van deze site te kopiëren of op andere manier te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming. Wat betreft de inhoud van deze site geldt de Creative Commons License. Derden mogen inhoudelijk materiaal waaronder teksten, audio- en beeldmateriaal overnemen onder de volgende voorwaarden: alleen met correcte bronvermelding, niet voor commercieel gebruik en met uitzondering van geciteerde teksten, audio en afbeeldingen waarop auteursrechten rusten, waaronder alle uitzendingen van de VPRO, artikelen van de VPRO-Gids en al het beeldmateriaal waarvan de beeldrechten in het bijschrift zijn toegeschreven aan anderen dan mijzelf. Voor deze site heb ik alle mogelijke moeite gedaan om rechtenvrij materiaal te gebruiken of toestemming te verkrijgen van de rechthebbenden. Als ik iets over het hoofd heb gezien, verzoek ik u contact met mij op te nemen.

This site is copyrighted. It is not allowed to copy or use drawings from this site without explicit permission. Concerning the use of other content from this site, the Creative Commons License applies: third parties may use content material including texts, audio and photographs, but only when attributed correctly, absolutely not for commercial purposes and with the exception of pictures, audio and texts that are subject to copyrights - including all broadcasts owned by the VPRO, articles from the VPRO-Gids and all visual material that is attributed in the caption to others than myself. For the content of this site, I have made every possible effort to use copyright-free material or to obtain permission from its owners. In case I overlooked something, please contact me.